[Helsinki / Helsingfors]

Showing 1–28 of 29 results

 • "Finlandia". Huvimatka höyryl. "Titania´lla" 6 p:nä Tammikuuta Hangosta Köpenhaminaan sekä Köpenhaminaan, Hampuriin ja Berliniin. "Finlandia" Lusttur med ångfartyget "Titania" den 6 Januari 1909 från Hangö till Köpenhamn och Köpenhamn, Hamburg – meri

  40 
 • Arkitekten – Arkkitehti 1951-1952

  160 
 • Arkkitehti. Arkitekten. 1953

  Arkkitehti – Arkitekten 1953

  110 
 • Borgå stadsplan. Porvoon kaupungin asemakaava. – Kaupunkikartat

  1200 
 • Domus. N:o 2. Aikakauslehti sisustustaidetta, taideteollisuutta, maalaus -ja kuvanveistotaidetta varten. 3 vuosikerta, 1932 – taideteollisuus

  45 
 • Donner, Kai: Bibliographia Ostrobotniensis. Luettelo Pohjanmaata ja suomen Lappia sekä pohjalaisia henkilöitä ja sukuja käsittelevästä kirjallisuudesta. Förteckning över litteratur behandlande Österbotten och finska Lappmarken samt österbottniska personer…

  60 
 • Elenius, Oskar: Kesäkodin kalustoa. Möbel och annat för sommarvillan – huonekalut, sisustus

  60 
 • Ford. Varaosa-hinnasto. Prislista över reservdelar. Malli "Y" ja "C". Modell "Y" & "C". Voimassa toukokuun 1 p:stä 1935. Gällande från den 1 maj 1935 – liikenne

  38 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi, Punkaharju, hotellin verannalta, från hotellets veranda

  120 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kajaani, Koivukoski

  160 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kuolajärvi

  160 
 • I.K. Inha Kuolajärvi

  Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kuolajärvi

  160 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Muhos. Lohipato

  150 
 • Itäkarjalaisia ikonimaalauksia. Ostkarelska ikonmålningar. Taiteensuojelua sodan aikana. Konstskydd under kriget

  32 
 • Karhula – Iittala. Kuvasto painetuista talouslaseista. Illustrerad katalog för pressat hushållsglas. Kuvasto/katalog P – lasi, posliini, keramiikka

  42 
 • Länsi Suomi – Vestra Finland. Helsinki – Helsingfors. Itä Suomi – Östra Finland. Pohjois Suomi – Norra Finland. 1910-1911. Kuvitettu-illustreradt

  170 
 • Länsi-Suomi, kuvitettu. Vestra-Finland, illustreradt. 1909-1910

  120 
 • Luettelo maatiloista. Luettelo Tavaststjerna & Bonsdorff´in toimiston kautta myytäviksi jätetyistä kiinteimistöistä Katalog öfver landtegendomar. Förteckning öfver fastigheter, som lemnats till försäljning genom Tavaststjerna & von Bonsdorffs

  110 
 • Luettelon hintalista suomalaisesta kalustokaupasta P. Sidorow. Katalog. Prislista från finska redskapshandeln, P.Sidorow – yrityshistoria

  60 
 • Pohjois-Suomi, kuvitettu. Norra Finland, illustreradt. 1909-1910

  120 
 • Sampo. Festskrift utgifven af Polyteknikernas förening vid invigningen af dess nya lokal : 31/10 1903. Polyteknikkojen yhdistyksen juhlajulkaisu uuden huoneiston vihkiäisiin 31/10 1903

  42 
 • Skogby. Topografikartta. Topografisk karta (1948)

  60 
 • Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Åbo, Rödhamn, Degerby

  120 
 • K.E. Ståhlberg Svenska teatern

  Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Svenska Teatern. N:o 45

  90 
 • K.E. Ståhlberg Alexander II

  Ståhlberg, K.E.: Valokuva. Fotografi. Alexander II. 13.03.1899

  100 
 • Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö. Helsinki. Kesäkulkuvuorot 1946. Finska Ångfartygs Aktiebolag. Helsingfors. Sommarturlista 1946 – liikenne

  42 
 • Turku – Åbo (1947)

  120 
 • Turku – Tukholma – Turku. Maarianhaminan kautta. Talvikulkuvuorot, tammikuu-helmikuu 1955. Åbo – Stockholm – Åbo. Via Mariehamn. Vinterturlista januari-april 1955 – liikenne

  48 

Showing 1–28 of 29 results