Company histories

Showing 1–28 of 140 results

 • (Bertini, F.): Illustreradt Finland 1905-1907. Suomi kuvissa 1905-1907 – yrityshistoria

  250 
 • (Cannelin, Aulis): Toiminimi Gustav Paulig 50-vuotias. Havaintoja ja muistiinpanoja puolivuosisataistaipaleelta – yrityshistoria

  32 
 • (Cederholm, Arne): Finska banker och aktiebolag 1912. Uppslagsbok för affärsvärlden. Årg. III

  40 
 • (Ström, Hjalmar): Teknillisiä taulukoita kauppa- ja teollisuutta varten. Tekniska tabeller för handel och industri – yrityshistoria

  32 
 • (Ukkola, Jukka): Katri Antell Oy 110 vuotta. Juhlakirja. – yrityshistoria

  35 
 • 60 vuotta uraa uurtavaa nahkateollisuutta 1892-1952 – yrityshistoria

  22 
 • 60 vuotta uurtavaa nahkateollisuutta 1892-1952

  38 
 • A.B. Juselius skjortfabrik 1865-1945. A.B. Åbo paraplyfabrik 1885-1945. Två banbrytande företag inom Finlands industriliv

  28 
 • Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1922-1923 – yrityshistoria

  55 
 • Aktiebolaget J.E. Cronvall. Priskurant – 1911 – hintaluettelo – yrityshistoria

  65 
 • Aktiebolaget Troili Osakeyhtiö 1911-1936 – yrityshistoria

  22 
 • Aktiebolaget Wasa Telefonförening 1882-1932

  Aktiebolaget Wasa Telefonförening 1882-1932

  18 
 • Asiakirjat Pohjoismaiden Osakepankin ja Kansallis-Osake-Pankin välisessä riidassa velkojanoikeudesta Jämsänkosken osakeyhtiön konkurssissa – yrityshistoria

  22 
 • Asunto-osakeyhtiöitten polttoaine-osuuskunta i.l. 1930-1935 – yrityshistoria

  22 
 • Bamberger Leroi & Co. Fabrik Sanitärer Apparate. Katalog E. – yrityshistoria

  60 
 • Barker. 8.11. 1933 – yrityshistoria

  80 
 • Billnäs bruks historia

  Billnäs bruks historia: minnesskrift på uppdrag av styrelsen för O.Y. Billnäs A.B (*dedikation)

  100 
 • Åminnefors bruks historia: åren 1875-1996

  Blomqvist, P-O: Åminnefors bruks historia: åren 1875-1996

  38 
 • Bonsdorff von, Lars G.: Nokia Osakeyhtiö 1865-1965 – yrityshistoria

  30 
 • Byggnads- och handelsgjutgods.No. 120. Björneborgs mekaniska werkstads A.B. – yrityshistoria

  22 
 • C.H.F. 1904 – 1929 – yrityshistoria

  60 
 • Carl Jacobsen & Co. Illustrerad katalog. Kuvallinen luettelo 1893 – yrityshistoria

  60 
 • Cederholm, Arne: Banker och aktiebolag i Finland 1917. Uppslagsbok för affärsvärlden

  25 
 • Cederholm, Arne: Finska banker och aktiebolag 1908. Årg. II

  40 
 • Ekman, Karl: Aug. Eklöf, Aktiebolag 1864-1924 – yrityshistoria

  60 
 • Ekman, Karl: Ett gammalt herrgårdsbruks historia. Tykö bruk 1686-1936

  48 
 • Ekman, Karl: Nokia Bruk 1868-1928 – yrityshistoria

  32 
 • Ett Handelshus i Viborg. Hackman & Co. 1880-1925

  Enbom, Sten & Sandelin, C.F.: Ett Handelshus i Viborg. Hackman & Co. 1880-1925

  25 

Showing 1–28 of 140 results