Hunting and fishing

Showing 1–28 of 131 results

 • (Brander, V. red.): Finlands Jakttidskrift. Organ för Finlands allmänna jägareförbund och Finska jaktföreningen – metsästys ja kalastus

  32 
 • (Brander, V. red.): Finlands Jakttidskrift. Organ för Finlands allmänna jägareförbund och Finska jaktföreningen – metsästys ja kalastus

  32 
 • (Edlund, G.W.) – Paimela, W.: Kaloista ja kalanwiljelyksestä. Kalanwiljelys ja sen merkitys etenkin sisämaan wesissä (Paimela) – metsästys ja kalastus

  400 
 • (Euren, G.E.): Finlands Rofdjur – metsästys ja kalastus

  190 
 • (Holmers, Gustav): Anteckningar om sättet att skiuta och fånga skälar uti norra skärgården af Stockholms län – metsästys ja kalastus

  650 
 • (Källström, W.E.): Handledning i jagt för nybegynnare – metsästys ja kalastus

  120 
 • (Nordqvist, Oscar): Fiskeritidskrift för Finland. Första årgången, n:o 1-12, 1892 – metsästys ja kalastus

  250 
 • (Rabbén, Johan): Mierke, eller konsten att dressera hönshunden – metsästys ja kalastus

  90 
 • (Rikala, Kalle – Ylänne, Yrjö): Metsästys ja kalastus. Uusi sarja v. 1929. Suomen metsästysyhdistyksen, Suomen urheilukalastajain liiton ja Suomen yleisen metsästäjäliiton äänenkannattaja – metsästys ja kalastus

  60 
 • Juhani Aho Fiskelycka

  Aho, Juhani: Fiskelycka (1948)

  32 
 • Aho, Juhani: Om jaktområden och jaktvård – metsästys ja kalastus

  60 
 • Aho, Juhani: Småfisk och storfisk (Lohilastuja ja kalakaskuja) – metsästys ja kalastus

  45 
 • Ajokoirametsästäjille. För stövarjägare – metsästys ja kalastus

  38 
 • Anwisning om särskilda godkända sätt till skadedjurs fångande och fällande – metsästys ja kalastus

  68 
 • Bäfwerjägaren Hjalmar Adlercreutz – metsästys ja kalastus

  150 
 • Böök, A.Th.: Mailta ja vesiltä – metsästys ja kalastus

  60 
 • Brander, V: Räfven och räfjakten med stöfvare – metsästys ja kalastus

  38 
 • Broman, P.G.: Handbok för Skandinaviens jägare. Anteckningar öfver Jakt- och Skjutkonst. Anmärkningar öfver vildafveln, dess fångst och fällande, skjutgevär och ammunition, djurhudars aftagande och beredning, jagthundar, deras dressering och sjukdomar,m.m. – metsästys ja kalastus

  65 
 • Burnand, Tony – Barbellion, P.: La Mouche le Lancer Léger – metsästys ja kalastus

  75 
 • Carpelan, J.: Erämiehen aapinen I. Erämaan vaarat ja niiden torjuminen – metsästys ja kalastus

  38 
 • Cunisset-Carnot, M.: La Peche – metsästys ja kalastus

  42 
 • Der Schliess-Sport und seine Regeln – metsästys ja kalastus

  380 
 • Dunne, J.W.: Sunshine and the dry fly – metsästys ja kalastus

  34 
 • Eilers, Konrad: Handbuch der praktischen Schusswaffenkunde und Schiesskunst fur Jäger und Sportschutzen – metsästys ja kalastus

  65 
 • En sötvattenslax för Sverige och Finland – metsästys ja kalastus

  60 
 • Farlow´s tackle – metsästys ja kalastus

  42 
 • Finlands Jakt- och Fisketidskrift 1925

  Finlands Jakt- och Fisketidskrift 1925. Organ för Finlands Allmänna Jägarförbund, Finska Jaktföreningen och Finlands Sportfiskeförbund

  25 
 • Finlands Jakt- och Fisketidskrift 1926

  Finlands Jakt- och Fisketidskrift 1926. Organ för Finlands Allmänna Jägarförbund, Finska Jaktföreningen och Finlands Sportfiskeförbund

  35 

Showing 1–28 of 131 results