Swedish literature and culture in Finland

Showing 1–28 of 277 results

 • -rt. (Åberg, Johan Eggert) – Armfelt, G. Ph.: I. Paavo och Anna, en dikt. II. Den döde älskaren, komedi i en akt. III. Målarens hustru, komedi i tvenne akter – finlandsvensk litteratur och kultur

  60 
 • (Aho, J. – Ahrenberg, J. – Dahlgren, A. – Hedberg, J. m.fl.): April-album. Ett dussin berättelser och en – finlandsvensk litteratur och kultur

  28 
 • (Blum, Fredrique): Minne och hopp till Finlands ynglingar. Ord af en finsk medborgarinna – finlandsvensk litteratur och kultur

  120 
 • (Hertzberg, Rafael): Löjtnanten.Teckning ur Helsingfors-lifvet – finlandsvensk litteratur och kultur

  85 
 • (Lindman, Volmar): Skuggor och Dagrar – finlandsvensk litteratur och kultur

  38 
 • (Qvanten v. Emil): Lärkan. Poetisk kalender för 1849 – finlandsvensk litteratur och kultur

  35 
 • (Topelius, Z. – Lagus, G. – Lybeck, M. – Tavaststjerna, K.A. – Rydberg, V.- Runeberg, J.L. m.fl) : Nornan. Minnesblad utgifna till förmån för Svenska folkskolans vänner 1890 – finlandsvensk litteratur och kultur

  42 
 • Aarne (Alexandra Gripenberg): Strån. Skizzer af Aarne – finlandsvensk litteratur och kultur

  90 
 • Ågren, Gösta: Ett brev från Helsingfors – finlandsvensk litteratur och kultur

  28 
 • Ahrenberg, Jac.: Med styrkans rätt. Äfventyr och strider i Österled – finlandsvensk litteratur och kultur

  32 
 • Alftan, Robert: Nollpunkter tyngdpunkter

  25 
 • Alfthan, G.E.: Skuggan. Koncentrerade berättelser( av en gemensam vän):I. En Helsingforsares söndagsfärd.Ii. tonernas makt. III.Ur Hekates annaler. IV. En af de många historierna om smuggel. V. Den besynnerliga flaggan. VI. Huru de fingo hvarandra. VII. Nils och An – finlandsvensk litteratur och kultur

  75 
 • Allardt, Anders: En framtidsman, teckning ur språkstridernas tidehvarf. – finlandsvensk litteratur och kultur

  38 
 • Alm, Gustav (pseudonym för Rich. Malmberg): Herr Agaton Vidbäck och hans vänner – finlandsvensk litteratur och kultur

  60 
 • Andersson, Claes: Det är inte lätt att vara villaägare i dessa tider – finlandsvensk litteratur och kultur

  25 
 • Andersson, Claes: Som om ingenting hänt – finlandsvensk litteratur och kultur

  36 
 • Aspelin, Eliel: Z. Topelii minne. – finlandsvensk litteratur och kultur

  38 
 • Ater, Parus ( Weman Adéle Wilhelmina): Toner från bygden – finlandsvensk litteratur och kultur

  35 
 • Tomas Mikael Bäck "Början av ett år"

  Bäck, Tomas Mikael: Början av ett år

  35 
 • Bäck, Tomas Mikael: Och hastigt förstå

  25 
 • Tomas Mikael Bäck Tills vi äger våra liv

  Bäck, Tomas Mikael: Tills vi äger våra liv. Dikter

  30 
 • Barck, Ghita: Henry Parland

  42 
 • Berggrén, Evert: Den hemsökta ateljén – finlandsvensk litteratur och kultur

  100 
 • Bergh, John: Efter ofreden. Berättelse – finlandsvensk litteratur och kultur

  25 
 • Bergh, John: Från hafvet är den vind, som i tallarna går. Skisser och berättelser – finlandsvensk litteratur och kultur

  25 
 • Berndtson, F.: Den gamles minnen. Bilder från finska skogsbygden – finlandsvensk litteratur och kultur

  48 
 • Berndtson, F.: Qvinnans skapelse. Lyrisk fantasi – finlandsvensk litteratur och kultur

  60 
 • Björling, Gunnar ( dedikation av författaren till Diktonius): Angelägenhet – finlandsvensk litteratur och kultur

  100 

Showing 1–28 of 277 results