Finnish cities

Showing 1–28 of 1100 results

 • (Åkerblom, Rud. Wald.): Minnen från Skatudden eller det Helsingfors som går. Pennteckningar af Rud. Wald. Åkerblom

  480 
 • (Berndtson, A. y.m.): Hangon kaupunki ja kylpylaitos. Käsikirja kylpyvieraita ja matkalijoita varten. Suomen matkalijayhdistyksen vuosikirja; vuodet 1893 – 1894 – 1895 – 1896 – 1897

  110 
 • (Brander – Groundstroem – Mattsson – Jonasson – Kivialho): Suomen maatilat I-V. I; Uudenmaan lääni. II; Hämeen lääni. III; Turun ja Porin lääni. Ahvenanmaa. IV; Kuopion, Mikkelin ja Viipurin läänit. V; Oulun ja Vaasan läänit

  450 
 • (Bruncrona, Maria m.f.): Finländskt herrgårdsliv, samt register En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970

  65 
 • (Cedercreutz, Emil): Maaliskuun iltana, 01.03 1912. Juhlajulkaisu Satakunnan perustettavan keuhkotautiparantolan hyväksi

  45 
 • (Collin, C.A.): Några upplysningar om Hauho härad år 1571 (dess uppkomst, "sölffskatten")

  22 
 • (Ellilä, K.J. – Mattsson, S. – Terho, T. – Lilja, Simo): Suomalaisia mallitiloja I-III

  68 
 • (Hausen, Reinhold): Åland. Bidrag till kännedom af hembygden. II. 1.H.Hausen: De gamla strandbildningarna på Åland och deras förhållande till stenåldersboplatserna. 2. H.Hausen: Orografiska studier på Åland med särskild hänsyn till rapakiviberggrunden…

  45 
 • (Holmberg, M.): Genom svenska Österbotten. Resehandbok omfattande städerna Vasa, Nykarleby, Jakobstad, Gamlakarleby, Kristinestad och Kaskö jämte kringliggande landsbygd

  25 
 • (Hosiaisluoma, Alli y.m.): Orimattilan kirja III

  22 
 • (Jukonen, Hannes): Keuruun kirjat. Keuruun seurakunnan 300-vuotisen juhlan muistoksi

  20 
 • (Juvelius, Einar W.): Liedon historia.

  25 
 • (Keltanen, Veikko): Tali. Muistoja ja muistelmia kotiseudun maisemista ja ihmisistä joiden tie Viipuriin vei Talin aseman kautta

  28 
 • (Matvejew, Irina): Fiskars – vår hembygd. Hembygdsbok och museibeskrivning

  28 
 • (Nervander, Emil): Sommarresor i Finland

  75 
 • (Nyberg, Paul): Stansvik. En herrgårdsidyll i nyländska skärgården – *topografia – suomi

  12 
 • (Orro, Leena): Juvemmalle. Juhlakirja Juvan täyttäessä 550 vuotta

  30 
 • (Rinta-Tassi, Osmo): Leppävirran kirja

  30 
 • (Schalin, Zacharias): En tur genom Österbotten. Etnografisk reseskildring

  78 
 • (Serenius, Bengt): En liten Hangöbok

  42 
 • (Tirranen, Hertta – Vahter, Tyyni): Urajärven kartanomuseo –

  18 
 • (Topelius, Zacharias): Finland i 19de seklet framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer

  120 
 • (Uola, Mikko): Tampere – silloin, eilen…

  18 
 • [Dreijer, Matts]: Åland och ålänningarna

  22 
 • "Tina", Kyrkslätts Hembygdsmuseum. Katalog – *topografia – suomi

 • Aakkula, Hilma: Liuksialan kartanon vaiheet

  45 
 • Åbo Domkyrka. Förslag till restaurering år 1901. Turun Tuomiokirkko. Uudistus-ehdotus vuodelta 1901

  65 
 • Adress-Kalender för Helsingfors stad 1886-1887

  120 

Showing 1–28 of 1100 results