County and province maps

Showing 1–28 of 42 results

 • (Fieandt von, O.C.): Situations-charta öfver trachten omkring Nyslotts Fästning. Beskrifning öfver bloquaden – 1700 luku

  550 
 • (Roos): Situations Charta öfver Svenska Arméens Krigsoperaton i Ryssland år 1788. Utsigt af Fredricshamn då För-Staden afbran – 1700 luku

  580 
 • Finlande Septentrie et Meridie, Nylande, et Tavasthus

  [17th century] Sanson, S. – Mariette, P.: Finlande Septentrie et Meridie, Nylande, et Tavasthus

  1100 
 • Partie Orientale de la Lapponie Suedoise

  [17th century] Sanson: Partie Orientale de la Lapponie Suedoise

  300 
 • Hermelin Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds höfdingedömen

  [18th century] Hermelin, S. G.: Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds höfdingedömen

  1100 
 • Charta öfver Åbo och Björneborgs höfdingedöme

  [18th century] Hermelin, S.G. – Hällström, C.P.: Charta öfver Åbo och Björneborgs höfdingedöme

  750 
 • Karta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme

  [18th century] Hermelin, S.G. – Hällström, C.P.: Karta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme

  850 
 • Old map of Ingria

  [18th century] Homannianos Heredes: Ingermanlandiae seu Ingriae novissima Tabula luci tradita

  420 
 • Le Rouge Theatre de la Guerre en Finlande

  [18th century] Le Rouge, Georges-Louis: Theatre de la Guerre en Finlande

  650 
 • [18th century] Nagaev Atlas: Морские частные карты карельских и финских берегов от Санкт-Петербурга до Стокгольма

  22000 
 • Karta öfver Nurmijärvi socken

  [19th century] General Landtmäterie Contoiret: Karta öfver Nurmijärvi socken

  480 
 • Karta öfver Storvik Alodeal Säteri i Kimito Socken

  [19th century] Karta öfver det i Trakthuggning indelade Högskogsblock å Storvik Alodeal Säteri i Kimito Socken och Åbo län. Afmätt och Upprättadt år 1831. af Alexander Kohn

  750 
 • Karta öfver Ingo socken

  [19th century] Tengström, F: Karta öfver Ingo socken

  300 
 • Karta öfver Ingo socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Ingo socken

  650 
 • Karta öfver Ithis socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Ithis socken

  450 
 • Karta öfver Kisko socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Kisko socken

  300 
 • Karta öfver Lappträsk socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Lappträsk socken

  300 
 • Karta öfver Mäntzälä socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Mäntzälä socken

  350 
 • Karta öfver Mörskom socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Mörskom socken

  350 
 • F.Tengström Karta öfver Orimattila socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Orimattila socken

  250 
 • Karta öfver Perno socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Perno socken

  450 
 • Karta öfver Pojo socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Pojo socken

  600 
 • Karta öfver Sjundeå socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Sjundeå socken

  520 
 • Karta över Tenala socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Tenala socken

  1100 
 • F.Tengström Karta öfver Thusby socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Thusby socken

  250 
 • F. Tengström "Pargas socken"

  [19th century] Tengström, F.: Pargas socken

  250 
 • G. Thilén Kuopion läänin kartta

  [19th century] Thilén, G.: Kuopion läänin kartta. Ensimmäinen osa. Savon ja Hämeenmaa

  980 
 • Karta öfver Åland med dess skärgård 1857

  [19th century] V.R. Brummer: Karta öfver Åland med dess skärgård (1839)

  420 

Showing 1–28 of 42 results