Helsinki

Showing all 28 results

 • Nagajev Helsingfors skärgård

  [18th century] Nagaev, A.I.: Venäläinen merikortti. Ryskt sjökort. Russian sea chart. (Helsinki archipelago)

  1200 
 • Ekebom Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgifningar

  [19th century] Ekebom, K.G.: Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgifningar, omfattande Helsinge- och Sibbo socknar

  800 
 • Ekebom Merikortti Helsingin ja Sipoon alueelta

  [19th century] Ekebom, K.G.: Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgivningar omfattande Helsinge- och Sibbo socknar

  1200 
 • Venäläinen merikortti Helsingin alueelta

  [19th century] Helsingin ympäristö. Helsingfors omgivningar (1904)

  600 
 • Porkala - Helsingfors - Sibbo

  [19th century] Porkala – Sibbo (1905)

  380 
 • Ryskt sjökort över Helsingfors

  [20th century] Helsinki (1910)

  400 
 • Skärgårdskarta Helsingfors - Porkala - Borgå

  [20th century] Skärgårdskarta. Helsingfors – Porkala – Borgå

  480 
 • Helsingfors östra skärgård

  48 
 • Helsingfors stads plan 1903

  250 
 • Helsingin varuskuntakartta (Läntinen)

  80 
 • Helsinki. Kauppatori. Helsingfors. La Place du Marché

  250 
 • Karta över Helsingfors omgivningar. Kartta Helsingin ympäristöstä

  220 
 • Kjerrström, Claes: Detalj-plan af Helsingfors stad

  1600 
 • Liewendal, F.: Helsingfors Album – näkymiä Helsingistä

  350 
 • Liewendal, F.: Sweaborg, från furstinnan Jousopoffs villa i Brunnsparken

  420 
 • Lindgren, Armas – Björklund, Matti: Helsinki lintuperspektiivissä. Ehdotustutkielma satamajärjestelmäksi Vanhan Kaupungin-lahteen. N:o 115. Helsingfors i fågelperspektiv. Förslagsstudie tillanordning av hamn i Gammelstadsviken

  950 
 • Malmi-Tapaninkylä. Topografinen kartta.

  90 
 • Nordsjö. Topografisk karta.

  80 
 • Nyberg, Claes: Helsingfors med omgifningar (1845)

  480 
 • Plan af Helsingfors 1860

  900 
 • Plan öfver Helsingfors stad och dess ägor 1907

  600 
 • Pohjois-Helsinki, Norra Helsingfors

  70 
 • Reuter, C.: Karta öfver Helsingfors

  750 
 • Reuter, C.: Karta öfver Helsingfors stad underlydande ägor belägna i Helsinge socken och härad af Nylands län

  850 
 • Reuter, C.: Plan af Helsingfors

  1200 
 • Reuter, Jonathan: Förslag till planering och väganläggning på Fölis-ön

  520 
 • Sonck, Lars: Plan till Haga villastad

  40 
 • Taksireittejä Helsingissä ja Uudellamaalla

  Taksireittejä Helsingissä ja Uudellamaalla. Taxirutter i Helsingfors och i Nyland (1959)

  50 

Showing all 28 results