Gardens and parks

Showing all 8 results

 • Barrière, Dominique: Villa de l’Ecc. S. Principe Panfilio fuora de la porta di S. Pancratio (La villa Doria Pamphilj)

  350 
 • Tutkimus Helsingin seudun lähialueen luonnonsuojelukohteista

  Erkamo, W.; Ruotsalo, R.E.: Selvitys Helsingin naapurikuntien luonnonsuojelukohteista 1950 ja 1956

  42 
 • Fredrik Magnus Piper

  Fredrik Magnus Piper 1746-1824

  60 
 • Häyrynen, Mauno: Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle

  28 
 • Mijtens, Martin: Domus in Horto Carlbergensi Aurantia…

  80 
 • Muller, Daniel: Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterväxter, samt anteckningar om deras höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, det läge och den jordmån de fordra m.m.

  50 
 • Sasse, M.J.: Kort beskrifning om frukt-träns uppdragande och skötsel. Författad endast efter egna rön

  85 
 • Siemers, C.F.: Trädgårdskötsel i ekonomiskt afseende. Bearbetad för skolläraeseminarier

  32 

Showing all 8 results