Maps of Helsinki

Showing all 22 results

 • Hermelin Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds höfdingedömen

  [18th century] Hermelin, S. G.: Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds höfdingedömen

  1100 
 • Ekebom Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgifningar

  [19th century] Ekebom, K.G.: Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgifningar, omfattande Helsinge- och Sibbo socknar

  800 
 • Ekebom Merikortti Helsingin ja Sipoon alueelta

  [19th century] Ekebom, K.G.: Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgivningar omfattande Helsinge- och Sibbo socknar

  1200 
 • Venäläinen merikortti Helsingin alueelta

  [19th century] Helsingin ympäristö. Helsingfors omgivningar (1904)

  600 
 • Porkala - Helsingfors - Sibbo

  [19th century] Porkala – Sibbo (1905)

  380 
 • Ryskt sjökort över Helsingfors

  [20th century] Helsinki (1910)

  400 
 • Skärgårdskarta Helsingfors - Porkala - Borgå

  [20th century] Skärgårdskarta. Helsingfors – Porkala – Borgå

  480 
 • Helsingin varuskuntakartta (Itäinen)

  100 
 • Helsinki – Helsingfors. Finlands ekonomiska karta (1934)

  90 
 • Land use planning in Helsinki

  Helsinki plans. Land use planning in Helsinki

  48 
 • Isosaari – Mjölö (1949)

  50 
 • Kjerrström, Claes: Detalj-plan af Helsingfors stad

  1600 
 • Lindgren, Armas – Björklund, Matti: Helsinki lintuperspektiivissä. Ehdotustutkielma satamajärjestelmäksi Vanhan Kaupungin-lahteen. N:o 115. Helsingfors i fågelperspektiv. Förslagsstudie tillanordning av hamn i Gammelstadsviken

  950 
 • Nyberg, Claes: Helsingfors med omgifningar (1845)

  480 
 • Plan af Helsingfors 1860

  900 
 • Plan öfver Helsingfors stad och dess ägor 1907

  600 
 • Reuter, C.: Karta öfver Helsingfors

  750 
 • Reuter, C.: Karta öfver Helsingfors stad underlydande ägor belägna i Helsinge socken och härad af Nylands län

  850 
 • Reuter, C.: Plan af Helsingfors

  1200 
 • Reuter, Jonathan: Förslag till planering och väganläggning på Fölis-ön

  520 
 • Stenius, Olof: Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto. Helsingfors stadsplanehistoriska atlas

  35 
 • Taksireittejä Helsingissä ja Uudellamaalla

  Taksireittejä Helsingissä ja Uudellamaalla. Taxirutter i Helsingfors och i Nyland (1959)

  50 

Showing all 22 results