Весталка балетъ въ 3-хъ действияхЪ и 4-хъ картинахъ. Музика М. М. Иванова. Программа соч. С. Н. Худекова. – Вариация / Varia

70 

Description

Весталка балетъ въ 3-хъ действияхЪ и 4-хъ картинахъ. Музика М. М. Иванова. Программа соч. С. Н. Худекова.

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Dimensions

Condition

Condition explanations