Agner, Eric: Geodaesia Suecana eller Örtuga delo-bok, hvar uti följande delar hufwudsakeligen beskrives, I. Om jorde-mätning… II. Om instrumentet… III. Huru jordeägor… IV. Om råå och rör…

320 

Description

Agner, Eric

Geodaesia Suecana eller Örtuga delo-bok, hvar uti följande delar hufwudsakeligen beskrives, I. Om jorde-mätning…..II. Om instrumenter ……III. Huru jordeägor….IV. Om råå och rör….

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other