Akiander, Matthias: Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift – Venäjän historia ja maantiede

60 

Description

Akiander, Matthias

Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations