Aminoff, Gustaf: Finska adelns och riddarhusets historia med den philosophiska facultetens i Åbo bifall, under inseende af Joh. Fredr. Wallenius, canzli-råd, f. d. eloquentiae professor, riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens tredje och St. Anna Ordens andra class, utgifven, och, för lagerkransens vinnande, till allmän ompröfning framställd af Gustaf Aminoff, grefve, Nyländska Nationens medlem, i den juridiska lärosalen den 23 Junii 1827, på vanlig tid förmiddagen

160 

Description

Aminoff, Gustaf

“Finska adelns och riddarhusets historia” med den philosophiska facultetens i Åbo bifall, under inseende af Joh. Fredr. Wallenius, canzli-råd, f. d. eloquentiae professor, riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens tredje och St. Anna Ordens andra class, utgifven, och, för lagerkransens vinnande, till allmän ompröfning framställd af Gustaf Aminoff, grefve, Nyländska Nationens medlem, i den juridiska lärosalen den 23 Junii 1827, på vanlig tid förmiddagen”

Tryckår:

1827

Utgivare:

J. C. Frenckell & Son

Tryckort:

Åbo

Sidantal:

105 s.

Illustrationer:

Mått:

19 x 24 cm

Band:

s

Förklaringar:

(skp) Inbuden med omslag, (s) Inbunden, (n) Häftad

Skick:

3, 2 brännfläckar på titelsidan

Förklaringar:

(5) Ny, (4) Fint skick, (3) Bra skick, (2) Sliten, (1) Dåligt skick

Ytterligare: