Aminoff, Ivan T.: Kriget Japan – Ryssland. I-II. Illustrerade skildringar bearbetade efter rapporter från svenska militära krigskorrespondenter samt andra källor – Venäjän historia ja maantiede

120 

Description

Aminoff, Ivan T.

Kriget Japan – Ryssland. I-II. Illustrerade skildringar bearbetade efter rapporter från svenska militära krigskorrespondenter samt andra källor

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations