Avellan, Johannes Henricus: Känslan såsom upphof till ondt och godt. Skaldestycke, vid den af Åbo Academie den 6. julii 1810. firade promotions act, då, med hennes cantzlers, Hans Excellence, verkelige geheime-rådet, riks-secreteraren, directeuren uti den allernådigst tillför

280 

Description

Avellan, Johannes Henricus

Känslan såsom upphof till ondt och godt. Skaldestycke, vid den af Åbo Academie den 6. julii 1810. firade promotions act, då, med hennes cantzlers, Hans Excellence, verkelige geheime-rådet, riks-secreteraren, directeuren uti den allernådigst tillförordnade lag-commissionen, riddaren af Kejserliga St. Wladimirs ordens andra class, af St. Annae ordens första class och af St. Johannis af Jerusalem orden, … herr Mich. Speranskys tillstädjelse, af professoren i historien och moralen, en af de aderton i Svenska Academien, … herr mag. Frans Michaël Franzén, de på följande sidor nämnde trettiofyra herrar candidater för philosophie magistrar förklarades

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Dimensions

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other