En liten bok, som kallas bonde-practica, eller wäderbok, innehållandes några sköna regler, huruledes man skall känna och lära årsens lopp, alltid warandes år ifrån år

35 

SKU: 6367 Categories: , , Tags: ,

Description

En liten bok, som kallas bonde-practica, eller wäderbok, innehållandes några sköna regler, huruledes man skall känna och lära årsens lopp, alltid warandes år ifrån år.

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other