Kalender för året 1893 jämte Adresslista m.m. utgifven af Skandinaviska Välgörenhetsföreningen i St. Petersburg – История и военная история / Historia ja militaria

78 

Description

Kalender för året 1893 jämte Adresslista m.m. utgifven af Skandinaviska Välgörenhetsföreningen i St. Petersburg

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Dimensions

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations