Anderson, C.: Karta öfver Hanö Bugt

400 

Description

Carl Anderson (grav.)

Karta öfver Hanö Bugt. Utgifven af Kungl. Svenska Sjökarte Kontoret 1853

Sjökort över Hanö Bugt. På kartan syns Ystad, Christianstad, Carlshamn, Carlskrona och Kristianopel.

Tryckår 1853
Tryckort Utgifven af Kungl. Svenska Sjökarte Kontoret
Teknik Kivipainokuva / litografiskt tryck
Mått 62 x 96 cm
Skick 3