Kjerrström, Claes: Detalj-plan af Helsingfors stad

1600 

Description

Kjerrström, Claes

Detalj-plan af Helsingfors stad, upprättad i öfverenstämmelse med stadens planering och byggnadsart vid ingången af år 1878

Additional information

Year of printing

Dimensions

Condition

Condition explanations

Other