Kongl. Maj:ts i Nåder faststälde Expectance- Stat för Befäl och Tjenstemän af f.d. Finska Arméen. Gifven Örebro Slott den 7 Augusti 1810

25 

SKU: 9183 Categories: , , Tag:

Description

Kongl. Maj:ts i Nåder faststälde Expectance- Stat för Befäl och Tjenstemän af f.d. Finska Arméen. Gifven Örebro Slott den 7 Augusti 1810

Additional information

Year of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other