(Linde, C.E.): Vega-färden och dess män. En framställning af den stora upptäcksfärden, dess upphofsman, öfrige deltagare och främjare, deras föregångare i äldre och nyare tider samt företagets betydelse, jemte en skildring af upptäckarnes segerfärd hem, dea – maantiede ja matkat

32 

SKU: 105502 Categories: ,

Description

(Linde, C.E.)

Vega-färden och dess män. En framställning af den stora upptäcksfärden, dess upphofsman, öfrige deltagare och främjare, deras föregångare i äldre och nyare tider samt företagets betydelse, jemte en skildring af upptäckarnes segerfärd hem, deas glänsande mottagande såväl i utlandet som af Sveriges konung och folk m. m.

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Dimensions

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations