: Om en sammanbindningsbana mellan Savolax och Karelska järnvägen öfver Nyslottl – liikenne

35 

SKU: 1097 Categories: ,

Description

Om en sammanbindningsbana mellan Savolax och Karelska järnvägen öfver Nyslottl

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations