( Rein, Gabriel): Till bivistande af den Sorgefest, hvilken, med anledning af Hans Majestäts Kejsar Nikolai den Förstes, glorvördigst i åminnelse, timade dödliga frånfälle högtidligen kommer att begås af Kejserliga Alexanders-Universitet i Finland den 27 och 28 ap – henkilöhistoria ja matrikkelit

90 

SKU: 3064 Categories: ,

Description

( Rein, Gabriel)

Till bivistande af den Sorgefest, hvilken, med anledning af Hans Majestäts Kejsar Nikolai den Förstes, glorvördigst i åminnelse, timade dödliga frånfälle högtidligen kommer att begås af Kejserliga Alexanders-Universitet i Finland den 27 och 28 april 1855, inbjudas vetenskapernas beskyddare, gynnare, idkare och vänner

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations