(Roos): Situations Charta öfver Svenska Arméens Krigsoperaton i Ryssland år 1788. Utsigt af Fredricshamn då För-Staden afbran – 1700 luku

580 

SKU: 101272 Categories: , ,

Description

(Roos)

Situations Charta öfver Svenska Arméens Krigsoperaton i Ryssland år 1788. Utsigt af Fredricshamn då För-Staden afbran

Additional information

Year of printing

Dimensions

Condition

Condition explanations

Other