-rt. (Åberg, Johan Eggert) – Armfelt, G. Ph.: I. Paavo och Anna, en dikt. II. Den döde älskaren, komedi i en akt. III. Målarens hustru, komedi i tvenne akter – finlandsvensk litteratur och kultur

60 

Description

-rt. (Åberg, Johan Eggert) – Armfelt, G. Ph.

I. Paavo och Anna, en dikt. II. Den döde älskaren, komedi i en akt. III. Målarens hustru, komedi i tvenne akter

Additional information

Publisher

Year of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations