Sampo. Festskrift utgifven af Polyteknikernas förening vid invigningen af dess nya lokal : 31/10 1903. Polyteknikkojen yhdistyksen juhlajulkaisu uuden huoneiston vihkiäisiin 31/10 1903

42 

SKU: 104950 Categories: , ,

Description

Sampo. Festskrift utgifven af Polyteknikernas förening vid invigningen af dess nya lokal : 31/10 1903. Polyteknikkojen yhdistyksen juhlajulkaisu uuden huoneiston vihkiäisiin 31/10 1903.

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations