Teknikern 1905. Tidskrift för byggnadskonst, ingeniörvetenskap, maskinbyggnad, geodesi, elektroteknik, teknologi, teknisk undervisning och i sammanhang därmed stående ämnen

75 

Description

(Holmberg – Aschan – Catani – Reuter m.fl.)

“Teknikern. Tidskrift för byggnadskonst, ingeniörvetenskap, maskinbyggnad, geodesi, elektroteknik, teknologi, teknisk undervisning och i sammanhang därmed stående ämnen, 1905”

Mer information

Tryckår
Tryckort
Sidantal
Illustrationer
Band
Förklaringar (Band)
Skick
Förklaringar (Skick)
Ytterligare

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other