(Thedenius – Luhr – Seman – Lindgren – Göransson): Pharmaca Composita, innehållande kompositioner på icke officiella läkemedel och magistralformler på uppdrag av Apotekarsocieteten, jemte bihang, innehållande kompositioner på beredningar afsedda för tekniskt bruk, reagentier, tabell öfver gifter o – lääketiede

68 

SKU: 8713 Categories: ,

Description

(Thedenius – Luhr – Seman – Lindgren – Göransson)

Pharmaca Composita, innehållande kompositioner på icke officiella läkemedel och magistralformler på uppdrag av Apotekarsocieteten, jemte bihang, innehållande kompositioner på beredningar afsedda för tekniskt bruk, reagentier, tabell öfver gifter och motgifter samt saturationstabell

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other