Underrättelser från Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapet. Andra samlingen. Innehåller I årgången, 1:sta till 3:dje häftet samt II årgångens 1:sta häfte

420 

Description

Underrättelser från Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapet. Andra samlingen. Innehåller I årgången, 1:sta till 3:dje häftet samt II årgångens 1:sta häfte

Additional information

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Dimensions

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations