(Volanen, Reino): Punaisessa Pietarissa Suomen kansalais sodan aikana. Erään suomalaisen taiteilijan havaintoja ja muistiinpanoja. – Venäjän historia ja maantiede

35 

Description

(Volanen, Reino)

Punaisessa Pietarissa Suomen kansalais sodan aikana. Erään suomalaisen taiteilijan havaintoja ja muistiinpanoja.

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other