[18th century] Wetterstedt, Eric af: Charta öfver Åland 1789

1500 

Description

Eric af Wetterstedt

Charta öfver Åland med en del av svenska och finska skären samt post-vägen imellan Sverige och Finland

Karta över Ålands, Sveriges och Finlands skärgårdar av Eric af Wetterstedt, direktörn över lantmäteriet i Finland.
Gränskolorerat kopparstick. Informativ karta med ortnamn.

Maanmittauskonttorin kartoitustoimikunnanjohtaja Eric af Wetterstedtin laatima kartta Ahvenanmaan, Ruotsin ja Suomen saaristosta vuodelta 1789.
Kuparipiirros, jossa rajat käsinvärjätyt. Hieno ja yksityiskohtainen kartta, paljon paikannimiä.

Tryckår 1789
Tryckort Kongl. Lantmäteri Contoiret, Stockholm
Teknik kuparipiirros / kopparstick / copper engraving
Illustrationer rajat käsin väritetty / gränskolorerad / outlines hand-coloured
Mått 45 x 74 cm
Skick 3
Övrigt (5) Mint, (4) Very good, (3) Good, (2) Fair, (1) Poor