( Wrede, R.A.): Små berättelser ur Finlands historia. 2:dra häftet. Några krigare från 1808-9, lefnadstekningar i populär form – suomen sota 1808-1809

90 

SKU: 21093 Categories: ,

Description

( Wrede, R.A.)

Små berättelser ur Finlands historia. 2:dra häftet. Några krigare från 1808-9, lefnadstekningar i populär form

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations