Zetterstedt, Joh. Wilh.: Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens län. förrättad år 1832 – Lappi ja Karjala

100 

Description

Zetterstedt, Joh. Wilh.

Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens län. förrättad år 1832

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations