Bäcksbacka, L.: St. Petersburgs juvelerare, guld- och silversmeder 1714-1870. Ett bidrag till kännedom om deras verksamhet

420 

Artikelnr: 106695 Kategorier: , ,

Beskrivning

Bäcksbacka, L.

”St. Petersburgs juvelerare, guld- och silversmeder 1714-1870. Ett bidrag till kännedom om deras verksamhet”

Mer information

Utgivare
Tryckår
Tryckort
Sidantal
Illustrationer
Band
Förklaringar (Band)
Skick
Förklaringar (Skick)
Ytterligare

Mer information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Illustrations

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other