(Helbig, E.): Remedia : I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Pharmwissenschaftliche Abteilung "Bayer-Meister Lucius". Sisältää m.m.; Kemialliset-farmaseuttiset I.G.-valmisteet, Serologiset I.G.-valmisteet. Innehåller bl.a.; Kemiskt-farmaceutiskt I.G.-preparat, – lääketiede

48 

Artikelnr: 5064 Kategorier: ,

Beskrivning

(Helbig, E.)

Remedia : I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Pharmwissenschaftliche Abteilung ”Bayer-Meister Lucius”. Sisältää m.m.; Kemialliset-farmaseuttiset I.G.-valmisteet, Serologiset I.G.-valmisteet. Innehåller bl.a.; Kemiskt-farmaceutiskt I.G.-preparat, Serologiska I.G.-preparat

Mer information

Utgivare

Tryckår

Tryckort

Sidantal

Illustrationer

Band

Förklaringar (Band)

Skick

Förklaringar (Skick)