1770

Showing 1–28 of 29 results

 • Anmärkningar öfwer Swänska Ministérens Förhållande och Ursprunget, til det år 1741 med Ryssland begynte Krig. Öfwersättning

  180 
 • Bellman, Johan Martin: Svea Carlars minne uti kårt och enfaldigt fägne-tal, öfver Svea rikes arf-furstes och stor- ammirals, prints Carls namns-dag. Uprepadt uppå Ekenäs stads rådhus, den 28 januarii 1770, i underdånighet af Johan Martin Bellman

  130 
 • Bergeström, Hans: I Jesu Christi namn. Döds-dagen, en rätt Lärares förlossnings Dag från förföljelser och bedröwelser. I anledning af 2 tim. 3: 10, II. Uti en Christelig Lik-predikan, öfwer Kongl. Maj:ts Tro-Man, Amiralitetets Super-Intendenten, högwördige herr – henkilöhistoria ja matrikkelit

  130 
 • Bilmark, Johannes: Dissertatio philosophica, praecipuas caussas decrescentis numeri studiosorum in academiis et scholis plerisque breviter exponens. Resp. Fridericus Hedberg – väitöskirjat

  60 
 • Burnacini, Lodovico – Lobeck, Tobias: Neptun calme les flots excites par Eol, priè par Juno Contre les Troiens

  260 
 • Büsching, Anton Friedrich: Magazin für die neue Historie und Geographie. Vierter Theil – maantiede ja matkat

  100 
 • Fiellsträm, Nathanael: Dissertatio gradvalis de cultura mineralium in Lapponia, praefide Johanne Låstbom

  140 
 • Grimmel; de L’Isle: Territorium Archangelopolin inter Petroburgum et Vologdam

  420 
 • Knorr, Georg Wolfgang: Bird’s Beak

  150 
 • Knorr, Georg Wolfgang: Coral

  120 
 • Knorr, Georg Wolfgang: Coral

  120 
 • Knorr, Georg Wolfgang: Coral

  120 
 • Knorr, Georg Wolfgang: Mineral Specimens

  120 
 • Kryger, Joh.Fred.: Åminnelse-tal öfver Kongl. Vetensk. Academiens framl. ledamot, directeuren vid Landsmäteri-commissionen i Finland, herr Ephraim Otto Runeberg, hållit d. 3 oct. 1770 på Kongl. Academiens befallning af hännes medlem Joh. Fred. Kryger – henkilöhistoria ja matrikkelit

  110 
 • Laurent: Carte du Kamtchatka

  600 
 • Lotter, T. C.: Nova mappa Maris Nigri et Freti Constantino Politano

  300 
 • Ridinger, Martin Elias: Crocodilus. Le Crocodile

  480 
 • Roth, C. M.: Nouveau Plan de la Ville et de la Forteresse de St. Petersbourg

  1200 
 • Schley, J.V.: Видъ камня грома, во время перевоза его въ присудствий Екатерины Вторыя января 20, 1770 года – Русские гравюры / Venäläisiä kaiverruksia

  2200 
 • Schmidio, I.F.: Mappa Gubernii Petropolitani continens Ingriam nec non Guberniorum Novogorodensis et Wiburgensis Partem

  880 
 • Schmidio, J.F.: Tabula Geographica Partis Meridionalis Gubernii Novogorodensis…

  780 
 • Seutter, Matth.: Genealogische Stamm Baum aller Könige in Schweden

  500 
 • Thomson, J.: Asiatic Turkey

  180 
 • Tirion, I.: Land-kaart van het Eiland en de Volkplanting van Cayenne aan de Kust van Zuid-Amerika

  350 
 • Trusscott, I.: Mare Baikal

  780 
 • Vue d’Optique: Daumont: Le Palais et la Grande Place de Vienne. Prospectus Palatii et fori Alti Viennensis

  260 
 • Vue d’Optique: Fridrichsholm in Schweden

  120 
 • Vue d’Optique: Probst, Georg Balthasar: Le temple de Diane d’Ephese. Il Tempio di Diana d’Epheso

  250 

Showing 1–28 of 29 results