1796; 1803

Showing all 2 results

  • Baretti, Joseph – Ruders, C.I: Bref om Portugall. Några anmärkningar om Portugall, meddelade genom bref – maantiede ja matkat

    90 
  • Thomson, J.: Asiatic Turkey

    180 

Showing all 2 results