1843

Showing 1–28 of 33 results

 • (Kjöllerfeldt): Om odling af klöfwer och tjenligaste sättet för dess allmännare införande wid jordbruket i Finland – kasvitiede

  90 
 • Karta öfver Nurmijärvi socken

  [19th century] General Landtmäterie Contoiret: Karta öfver Nurmijärvi socken

  480 
 • Venäläinen merikortti Helsingin alueelta

  [19th century] Helsingin ympäristö. Helsingfors omgivningar (1904)

  600 
 • Ryskt sjökort Sibbo - Borgå

  [19th century] Sibbo – Borgå. Sipoo – Porvoo (1843)

  220 
 • Karta öfver Mäntzälä socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Mäntzälä socken

  350 
 • Karta öfver Sjundeå socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Sjundeå socken

  520 
 • F.Tengström Karta öfver Thusby socken

  [19th century] Tengström, F.: Karta öfver Thusby socken

  250 
 • Billmark, C.J.: Från Stockholm till Götheborg. Pittoreska Vyer från Götha Kanal och dess närheter. Canal de Gothie – maantiede ja matkat

  120 
 • Bonsdorff, Evert Julius: Anatomisk beskrifning af cerebral-nerverne hos fåret (Ovis Aries)

  200 
 • Cruchley, G.F.: Nouveua tableau de Londres, comprenant un aperqu rétrospectif de l’histoire de cette métropole, et une notice détailée de ses monuments, ses curiosités , ses institutions, etc. … – maantiede ja matkat

  180 
 • Cygnaeus, Fr.: Ett skoltal. Hållet Luciadagen 1843

  58 
 • de Wrangell: Le Nord de la Sibérie. Voyage parmi les peuplades de la Russie asiatique et dans la Mer Glaciale, entrepris par ordre du gouvernement Russe et exécuté par MM. de Wrangell. Traduit de Russe par le Prince Emmanuel Galitzin. Tom. I-II. – Venäjän historia ja maantiede

  350 
 • Derschau, F.: Finland und die Finländer

  280 
 • Fransen, Frans Michael: Student-visa – musiikki ja teatteri

  25 
 • Giraud – Llanta: Le Docteur Charles de Haartman. Médecin Général de la Finlande. (Carl von Haartman)

  150 
 • Gyldén, C. W.: Plan af Borgå ( Porvoo )

  850 
 • Gyldén, C. W.: Plan af Kexholm

  150 
 • Gyldén, C.W.: Plan af Nyslott

  480 
 • Heikel, Wilh.: Grunddragen af jordbeskrifningen, med hufwudsakligt afseende på natur- och folk-lif : en ledtråd vid medlersta cursen af den geografiska underwisningen – maantiede ja matkat

  60 
 • Helsingfors Annonsblad, N:o 0-148, januari-juni, 1843

  320 
 • Hipping, Anders Johan: Åminnelse-tal öfwer framlidne erke-biskopen……Jacob Tengström; hållet i Åbo gymnasii solennitetsal d. 13 junii 1842

  280 
 • Hjelt, Otto Edvard August: Naturhistoriens stadium i Finland före Linnés tid

  65 
 • Lassalle, Emile: La Comtesse d’Armfelt

  150 
 • Lundmark, Johan Henrik: Blåsippor, plockade om våren 1843 – finlandsvensk litteratur och kultur

  85 
 • Marmier, Xavier: Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne. I-II. – Venäjän historia ja maantiede

  180 
 • Palm, A.J.: Kejserliga Alexanders-universitetets i Fnland matrikel 1842 – matrikkelit

  75 
 • Paukenschläger, Hilarius: Naturgeschichte des Musikanten – musiikki ja teatteri

  320 
 • Rein, Gabriel: Statistisk teckning af storfurstendömet Finland

  72 

Showing 1–28 of 33 results