1857

Showing all 23 results

 • (Ahlqvist, Fredrik): Kertomuksia Willi-Eläimista. Koirasta – luonnontiede

  320 
 • Andelin, A.: Anteckningar i lappska språkets grammatik – kielet

  45 
 • Andelin, A.: Anteckningar i lappska språkets grammatik – kielet

  35 
 • Gresler, F.G.L.: Naturgeschichte des Pflanzen- und Mineralreichs fur Kinder – kasvitiede

  95 
 • Hahl, Berndt Gustaf: Grunddragen af Lunginflammationens äldre och nyare behandling – lääketiede

  60 
 • Hisinger, Edv. Vict. Eug.: Flora Fagervikiensis, eller öfversigt af de vid och omkring Fagervik vexande Cotyledoneer och Filices – kasvitiede

  60 
 • Juteini, Jaakko: Huwitus-kirjat – suomen kaunokirjallisuus ja kirjallisuushistoria

  28 
 • Karta öfver jernvägen emellan Helsingfors och Tavastehus

  260 
 • Kottenkamp, Frans: De första nybyggarne i Nordamerikanska Vestern. Daniel Boone och hans följeslagare eller Kentuckys grundläggning. Tecumseh och hans broder – maantiede ja matkat

  75 
 • Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten I, 1093-1300, No I-DCIII – historia -ulkomaat

  100 
 • Marmier, X.: Lettres sur le Nord – Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg – Lappi ja Karjala

  65 
 • Mellin, G.H.: Kolfinnarna i fjellskogen. En skogsfärd genom Jemtland. Skildringar af den skandinaviska nordens folklif och natur. II.Jemtland – Lappi ja Karjala

  75 
 • Nathhorst, J. Th.: Maanwiljelys ilman wiinanpolttoa, eli Tuomas Turwasen matkustukset wiisasten kiven etsinnöstä – gastronomia

  42 
 • Nylander, William: Monographia calicieorum

  85 
 • Pippingsköld, Josef Ad. Joach.: Studier i kretsloppets och de organiska musklernas dynamik – lääketiede

  40 
 • Rudbeck, Erik: Om finnarnes folkdikt i obunden berättad form

  35 
 • Schiefner, Anton: M. Alexander Castrén´s Versuch einer Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den Tatarischen Mundarten des Minussinschen Kreises. – kielet

  280 
 • Szumowski, V.: De ligatura oesophagi sensu physiologico et medico-forensi – lääketiede

  300 
 • Thomson, J.: Asiatic Turkey

  180 
 • Törnroth, Lars Henr.: Minnes-tal öfver Professoren D:r Immanuel Ilmoni

  30 
 • Turku – Åbo. : Ajantieto Turun kaupungista – kaupungit

  48 
 • Weber v. M.M.: Jernvägs-skola. Handbok för alla samhällsklasser till upplysning om jernvägarnas historia, teknik, administration och statistik – liikenne

  65 
 • Willenius, Fredric Daniel: Sjukvården vid 1:sta Finska Sjö-Equipaget under Februari – Maj 1856 – lääketiede

  60 

Showing all 23 results