1892

Showing 1–28 of 66 results

 • (Mellgren, Theodor): Nordiska välgörenhets-föreningens i Moskwa kalender för skottåret 1892 – matrikkelit

  150 
 • (Nordqvist, Oscar): Fiskeritidskrift för Finland. Första årgången, n:o 1-12, 1892 – metsästys ja kalastus

  250 
 • Aho, Juhani: Uusia lastuja. Kertomuksia ja kuvauksia – suomen kaunokirjallisuus ja kirjallisuushistoria

  42 
 • Album von Dresden – maantiede ja matkat

  60 
 • Ångbåtarne Ajax och Runebergs förfärliga sammanstötning samt 7 personers undergång – meri

  48 
 • Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameralisia oloja 1500-luvulla. Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500-talet

  22 
 • Canth, Minna: Novelleja. I. – suomen kaunokirjallisuus ja kirjallisuushistoria

  38 
 • Eder, Josef Maria: Jahrbuch fur Photograhie und Reproduktionstechnik fur das Jahr 1892 – valokuvaus ja elokuva

  250 
 • Elaroff, Jean B.: Guide pratique du voyageur: Saint-Pétersbourg et ses environs – Venäjän historia ja maantiede

  300 
 • Fleming, James M.: The fiddle fancier´s guide. A manual of information regarding violins, violas, basses and bows of classical and modern times, together with biographical notices and portraits of the most famous performers on these instruments – musiikki ja teatteri

  38 
 • Fontell, A.G.: Finlands sölfskattregister af år 1571. Första häftet: Egentliga Finlands sölfskattregister

  32 
 • Helsinki – Helsingfors: Plankarta öfver Hermanstad I och II samt Majstad – kaupungit

  220 
 • Helsinki – Helsingfors. King, V.I.: Kommunala synder – kaupungit

  56 
 • Inberg, Joh. A.: Några ord om piano-instrumenters skötsel och vård samt en kort handledning uti pianostämning – musiikki ja teatteri

  45 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi, Punkaharju, hotellin verannalta, från hotellets veranda

  120 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kajaani, Koivukoski

  160 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kuolajärvi

  160 
 • I.K. Inha Kuolajärvi

  Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Kuolajärvi

  160 
 • Inha, I.K. – Ståhlberg, K.E.: Valokuva, fotografi. Muhos. Lohipato

  150 
 • kalakangas, J.: Surullinen huwi-matka eli wiidenkymmenen kahden hengen hukkuminen Ajax ja Runeberg laiwain yhteen törmäsestä Helsingin edustalla 7 ja 8 päiwän wälisenä yönä Elokuulla 1892 – meri

  35 
 • Karta öfver Pedersöre skärgård. Kopierad 1892

  95 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Hannusaaresta Kuopioon (1892)

  420 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon ja Varissaaresta Sorsakallioon (1892)

  420 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kiviluodosta Joensuuhun (1892)

  400 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Muuraissaaresta Hannusaareen (1892)

  420 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä Kolloniemestä Savonlinnaan (1892)

  420 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon (1892)

  420 
 • Lönneström, C.: Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Sorsakalliosta Papinsaareen (1892)

  420 

Showing 1–28 of 66 results